10 Mar 2021

Safe Solutions sjösätter expansionsplan

Safe Solutions sjösätter sin expansionsplan och har nu etablerat ett kontor i Mälardalen. Med Uppsala som nav uppnås en ökad närvaro både i Mälardalen och norrut i landet. Etableringen ingår i den fastställda expansionsplanen där nästa steg är uppstart av kontor i Göteborg och Jönköping.

– Efterfrågan på våra tjänster med Digitala Väktare ökar och att etablera ett kontor i Mälardalen är ett naturligt första steg i den upprättade planen som är fastställd av styrelsen. Vi vill komma närmre våra kunder i regionen och samtidigt även kunna erbjuda fler möjligheten till en effektiv övervakningstjänst, säger Safe Solutions VD Patrik Forsberg.

Fram tills nu har all verksamhet utgått från huvudkontoret i Malmö och i med etableringen och personal som utgår från Uppsala uppnås förutom en högre närvaro även stora besparingar i tid och miljö.

Digital väktare

I Safe Solutions övervakningstjänst Den digitala väktaren ingår en ronderande värmekamera som övervakar stora områden utomhus. Med en digital väktare uppnås en kontinuerlig övervakning som är oberoende av väder- och ljusförhållanden. Analysen som är kopplad till värmekameran reagerar på avvikelser i form av värme och rörelse och skickar därmed larm om en person eller ett fordon passerar en inprogrammerad larmgräns på det övervakade området och rätt åtgärd kan vidtas i rätt tid.

En fördel som inte ska underskattas är att miljöbelastningen blir väsentligt mindre med en digital väktartjänst jämfört med en traditionell lösning med bilburen väktarrondering.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vår Digitala Väktare kan skapa trygghet för dig och effektivisera din bevakning? Ring vår kundtjänst på tel. +46 (0) 40-18 49 10 alt. fyll i om du vill bli kontaktad av oss via telefon eller e-post nedan, så tar en av våra erfarna säkerhetsrådgivare kontakt med dig.

Bland våra kunder

Safe Solutions erbjuder unika och intelligenta övervakningslösningar med larmfunktion utifrån ditt behov. Allt för att säkerställa din verksamhet – oavsett omgivning, ljusförhållande, tidpunkt eller avstånd.

Adress

Höjdrodergatan 23
212 39 Malmö
Sverige

En hemsida från Bravissimo