12 Feb 2024

Klargörande gällande auktorisation för Safe Solutions

I en artikel i dag i Security World Market redogörs för att en tidigare ägare till Safe Solutions dömts för att under 2022 bedrivit verksamhet utan att ha erhållit erforderlig auktorisation. Safe Solutions vill med anledning av domen klargöra omständigheterna.

  • Den tidigare ägaren är inte längre involverad i verksamheten.
  • Safe Solutions ägs sedan 2023 till 100% av Pamica Group, en långsiktig ägare av svenska företag.
  • I samband med att Pamica förvärvade samtliga aktier utsågs nuvarande VD.
  • Safe Solutions har erhållit certifiering för Larmcentrals verksamhet enligt både svensk och europeisk standard, vilka för närvarande är pausade, samt har en pågående ansökningsprocess för svensk auktorisation.
  • I väntan på auktorisering bedrivs verksamheten oförändrat av Safe Solutions samarbetspartner, Addici Security & Technology, som innehar auktorisation samt certifiering, vilket innebär att leverans till slutkund inte påverkas.
  • När auktorisering erhållits avser Safe Solution ta över driften från Addici Security & Technology.

”För oss som bolag är det viktigt att klargöra för våra kunder och samarbetspartners att vi som bolag i varje avseende följer och avser följa såväl lagstiftning som normala processer inom vår industri. Vi lever i en tid då bevakningstjänster efterfrågas alltmer, och vi kommer spela en viktig roll i den utvecklingen. Vi verkar i en förtroendebransch och ser fram emot att inom kort slutföra den process som vi är slutet av för att erhålla erforderlig auktorisation”, kommenterar Lars Lindberg, vd för Safe Solutions.

Lars Lindberg                

VD / CEO

V | 040 18 49 10

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vår Digitala Väktare kan skapa trygghet för dig och effektivisera din bevakning? Ring vår kundtjänst på tel. +46 (0) 40-18 49 10 alt. fyll i om du vill bli kontaktad av oss via telefon eller e-post nedan, så tar en av våra erfarna säkerhetsrådgivare kontakt med dig.

Bland våra kunder

Safe Solutions erbjuder unika och intelligenta övervakningslösningar med larmfunktion utifrån ditt behov. Allt för att säkerställa din verksamhet – oavsett omgivning, ljusförhållande, tidpunkt eller avstånd.

Adress

Höjdrodergatan 23
212 39 Malmö
Sverige

En hemsida från Bravissimo