Att anlita ronderande väktare

Tjänsten med ronderande väktare delas ofta upp i tre nivåer.

1. Områdesbevakning
En enklare form av rondering med väktare som bygger på att flera företag som är geografiskt nära delar på bevakningsresursen. Närvaron av en väktare i området kan skapa en tryggare och mer säker närmiljö för kunderna och fungera preventivt genom att avskräcka förövare. Väktaren går emellertid oftast inte in på respektive kunds område utan kontrollerar utifrån.

Kombinera ronderande väktare med Den digitala väktaren för optimalt skydd.

2. Yttre rondering
Väktaren gör en yttre kontroll av anläggningen. Man kontrollerar att fönster, dörrar och grindar är stängda och hela, samt att inga obehöriga befinner sig inom området. Vanligtvis befinner sig väktaren 5–10 minuter på din anläggning under en yttre rond. Du väljer ofta om du vill ha en eller flera ronderingar per natt.

3. Inre rondering
Vid en inre rond har väktaren nycklar med sig till din anläggning. Väktaren kontrollerar att larmet är aktiverat och genomför en inre rondering inne på din anläggning, dvs. att de även går in i fastigheterna. Man kontrollerar att dörrar och fönster är stängda, låsta och hela, släcker lampor och kaffekokare samt ser över så att det inte är någon pågående vattenläcka eller brand. Om någon befinner sig på området kan väktaren begära att personen legitimerar sig. Vanligtvis befinner sig väktaren 10–20 min på din anläggning vid en inre rondering.

Tips

Begär att ronderingen av din anläggning ska ske på varierande tider inom tidsintervallet. Annars är det väldigt enkelt för inkräktaren att kartlägga under vilken tid väktaren normalt ronderar anläggningen och anpassa sig därefter. Det är en fördel att få kontrollerat att dörrar, fönster och grindar är stängda, men väktaren befinner sig oftast väldigt kort tid på din anläggning jämfört med hur lång tid anläggningen är stängd. Skulle väktaren upptäcka ett pågående inbrott under ronderingen så kan denne förstås skrämma iväg förövarna genom sin närvaro, annars är deras uppgift att iaktta vad som sker samt tillkalla och invänta polis.

Ronderande väktare

Tack vare vår tjänst Den Digitala Väktaren har våra kunder bevakning hela dygnet genom en ronderande kamera uppsatt på en 18 meter hög mast.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vår Digitala Väktare kan skapa trygghet för dig och effektivisera din bevakning? Ring vår kundtjänst på tel. 040-18 49 10 alt. fyll i om du vill bli kontaktad av oss via telefon eller e-post nedan, så tar en av våra erfarna säkerhetsrådgivare kontakt med dig.

Bland våra kunder

Safe Solutions erbjuder unika och intelligenta övervakningslösningar med larmfunktion utifrån ditt behov. Allt för att säkerställa din verksamhet – oavsett omgivning, ljusförhållande, tidpunkt eller avstånd.

Adress

Höjdrodergatan 23
212 39 Malmö

Växel

En hemsida från Bravissimo