Staketlarm

Syftet med staketlarm & elstaket är dels att vara avskräckande, dels för att få en tidig detektering på intrång. Larmtrådar monteras på de flesta varianter av nytt eller befintligt staket med ca 15 cm avstånd från varandra. Larmen genereras om trådarna klipps av, vid beröring eller om trådarna kommer emot varandra. Staketlarm genererar risk för fellarm om det snöar eller blåser så mycket att grenar, plast och liknande kommer emot staketet. När larm utlöses kan dessa kopplas till larmcentraler som mot utryckningskostnad skickar ut väktare för att se vad som var utlösande orsak. Staketlarmet kan ofta styras på olika sätt; manuellt eller genom ett styrsystem med exempelvis fjärrkontroll eller annat larmsystem.

Fördelar med staketlarm

Många av de staketlarm som finns på marknaden kan delas in i en eller flera zoner för att kunna utläsa var larmet har gått, men du får inte reda på vad som utlöst larmet om du inte kompletterar med kameraövervakning. Andra komplement värda att överväga är undergrävningsskydd, oftast i form av gjuten betong under hela staketet, strålkastare, olika styrningar, kameror, sirener, passagesystem och uppkoppling till larmbolag.

Nackdelar med staketlarm

Staketlarm fungerar som nämnts avskräckande för de flesta men är förhållandevis lätt att manipulera. Erfarna brottslingar har nått framgång genom att utlösa larmet flera gånger tills larmmottagaren fått för sig att det är djur eller väderleken som utlöser larmet.

Motorgrindar med övervakning

Motorgrindar är enkelt att komplettera med passagesystem. Staketlarm kan med fördel integreras med intelligent kameraövervakning och skicka signal till en central för analys.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vår Digitala Väktare kan skapa trygghet för dig och effektivisera din bevakning? Ring vår kundtjänst på tel. 040-18 49 10 alt. fyll i om du vill bli kontaktad av oss via telefon eller e-post nedan, så tar en av våra erfarna säkerhetsrådgivare kontakt med dig.

Bland våra kunder

Safe Solutions erbjuder unika och intelligenta övervakningslösningar med larmfunktion utifrån ditt behov. Allt för att säkerställa din verksamhet – oavsett omgivning, ljusförhållande, tidpunkt eller avstånd.

Adress

Höjdrodergatan 23
212 39 Malmö

Växel

En hemsida från Bravissimo