SENASTE NYTT

OM DEN DIGITALA VÄKTAREN

Den digitala väktaren placeras normalt på en 18 meter hög mast. Där kameran ronderar 360 grader i ett oregelbundet mönster. Som en radar, 24 timmar utan uppehåll, dygnet runt.  Den Digitala Väktaren analyserar och programmeras utifrån de förutsättningarna som råder på varje enskild plats. Precis som om det vore en individuell kamera. Ett normalstort område på exempelvis två hektar ronderas på under en minut.

Den Digitala Väktaren larmar redan innan förövarna har tagit sig in på ditt område eftersom larmzoner även kan sättas utanför anläggningen. Det innebär att våra operatörer i sambandscentralen kan följa det som sker i realtid och vidta rätt åtgärder i tid. Om analysen triggar ett larm så observerar och agerar våra operatörer omedelbart. Visar det sig att det rör sig om förövare så kontaktar vi polis eller vidtar andra åtgärder som att starta blixtljus, sirén eller högtalare. Vi kan följa förövarna i värmekameran så långt som 2 200 meter och guidar utryckande polis till rätt plats vid behov. Detta leder i de flesta fall till ett gripande direkt. I och med att vi använder värmekamera som är kopplad till vår egenutvecklade analys är bilden likadan oavsett väder- och ljusförhållanden. Bilden ser likadan ut dag som natt, oavsett om det är snö, regn eller dimma.

Under dagtid arbetar den Digitala Väktaren med ID-kameran inne på din anläggning genom att identifiera och dokumentera det som sker. Det innebär att du kan använda den som ett processverktyg i din verksamhet. Du har möjlighet att via din smartphone, läsplatta eller dator, läsa ett registreringsnummer på 700 meter och du kan koppla den till dina passagesystem i grindar för att kontrollera behörig passage. Har du våg kan du koppla den till en kontroll av vad som vägs in respektive ut och om det är en stor anläggning ökas anställdas säkerhet vid ensamarbete. Värmekameran används även till att indikera förhöjda temperaturer i brännbart material, exempelvis flishögar.

KUNDURVAL